Aktuálně


Praha i Brno patří k nejvíce znečištěným místům Evropy
Posted on 4 Mar 2014 at 14:28
 

Měření míry znečištění ovzduší ultrajemnými prachovými částicemi v Praze a v Brně potvrdilo fakt, že tato místa patří k jedněm z nejvíce znečištěných měst západní a střední Evropy.

Čističky vzduchu Super Plus čistí vzduch, likvidují viry, plísně, bakterie, výkaly roztočů a pachy různého původu.


Znečištění ovzduší ultrajemným prachem může představovat vážné ohrožení lidského zdraví. Prachové částice pronikají hluboko do plic a podílejí se na vzniku vážných nemocí srdce a cév, včetně úmrtí na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici. Měření v městech České republiky, prováděl na pozvání Centra pro životní prostředí a zdraví expert Dánské ekologické rady Kaare Press-Kristensen. Znečištění v Praze bylo naměřeno vyšší než na srovnatelných lokalitách v Berlíně nebo v Kodani.

„Měřili jsme velice jemné prachové částice, které jsou zhruba 500 až 1000 krát menší než je průměr lidského vlasu. Vznikají typicky ve spalovacích motorech automobilů a jejich významným zdrojem ve městech jsou vozidla s dieselovými motory, vysvětluje Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.


Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Částečky o průměru do 2,5 μm (PM2,5) se označují jako jemný prach a jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. 

„Velice jemné prachové částice (PM0,1) jsou schopny prostupovat v plicních sklípcích do krve, kde poškozují stěny cév a vedou k vážným onemocněním (srdeční infarkt, mozková mrtvice), které mohou končit smrtí,“ připomněl Šuta.Čističky vzduchu SUPER PLUS zachycují částice znečištění od velikosti 0,1-10 µm. Proto pořízení čističky vzduchu s ionizátorem hlavně ve městech se nyní stává nutností pro každého, komu vlastní zdraví není lhostejné a chápe, že se o sebe musíme starat, pokud chceme být ve stáří samostatní a nezávislí na pomoci druhých.


Využijte naše akční ceny čističek vzduchu s ionizátorem, které jsou nyní velmi přijatelné.


Tým SUPER PLUS

Přehled aktualitdýcháme čistý vzduch

Výhody čističek SUPER PLUS


» absence výměnných filtrů

» nehlučnost

» nízká váha

» několik úrovní výkonu

» nejnižší spotřeba el. energie

    ve srovnání s konkurencí

» certifikáty SZÚ