Aktuálně


Dopřejte si čistější vzduch pomocí certifikované čističky vzduchu
Posted on 23 Jan 2014 at 10:51
 

čističky vzduchu Super Plus ozdravují vzduch, likvidují viry, plísně, bakterie, výkaly roztočů a pachy různého původu.


Princip čištění vzduchu, který využívá elektronická čistička vzduchu Super Plus je založen na korónovém výboji. K němu dochází tehdy, prochází-li vysoké napětí (15-25 kV) mezi elektrodami opačné polarity. Mezi elektrodami se vytváří heterogenní elektrické pole, které zapříčiní, že vzduch prochází přístrojem. Tento fenomén se nazývá "elektronický vítr".


Při tomto procesu se částečky aerosolu o velikosti 0,1 až 100 μm nabijí a usadí na plíšcích kazety. Korónový výboj obohatí vzduch lehkými ionty a ozónem. Elektronická kazeta se potom omyje vodou, osuší a znovu vrátí do přístroje. Nemusí se kupovat náhradní filtry. Ozón O3 je přírodní plyn skládající se z atomů kyslíku. Čističky vzduchu Super Plus jsou vybaveny certifikovaným emitérem ozónu.


Ozón je využíván jako plyn s výjimečně silnými oxidačními a desinfekčními vlastnostmi. Pro své specifické vlastnosti se ozón využívá k úpravě vody, neutralizaci pachů, bakterií, různých forem virů, plísní apod. Je schopen ničit i takové viry jako je HIV.
Ozón je druhý nejsilnější sterilizant, který má lidstvo k dispozici. Ničí 99,9 % všech známých bakterií, proto je ideální jako chemicky čistý desinfekční prostředek.


Při elektrickém výboji vznikají ze tří molekul O2 dvě molekuly O3. Vlastností ozónu je to, že je nestálý plyn, který se samovolně rozpadá zpět na kyslík bez zbytkových škodlivých látek. Než dojde k rozpadu působí jako silný oxydant na bakterie, viry, plísně a pachy, s nimiž se setká. Jeho oxidační vlastnosti jsou asi 3500krát silnější než u klasické formy kyslíku. Dokonce již v malých a neškodných úrovních dokáže ozón likvidovat nežádoucí látky. Například CO, jako jeden z nejjedovatějších plynů, se váže na krev 600 krát rychleji než kyslík. Ozón předáním jedné molekuly kyslíku mění CO na CO2, který dále zpracovávají rostliny při fotosyntéze.


Čističky vzduchu Super plus napodobují přírodní jevy. Při bouřce déšť smyje prach a blesk vyprodukuje ozón, který odstraní oxidační látky a patogeny.Čistička vzduchu Super Plus s ionizátorem

Čistička TURBOČistička SUPER PLUSČistička ECO-S


Čističky vzduchu Super plus jsou ekologickými výrobky.

Nemají motor, jsou téměř nehlučné, mají omyvatelnou elektronickou kazetu, tedy nemusíte kupovat náhradní filtry, mají nepatrnou spotřebu elektřiny, jsou rozměrově malé, vlezou se do kabelky a tak si je můžete nosit i na pracoviště. Ale důležité je i to, že vyčištěný vzduch obohacují zápornými ionty, nazývané vitamíny vzduchu, tedy čističky vzduchu super plus mají ionizátor, který posiluje imunitu, ozdravuje ovzduší. Záporné ionty ve zvýšené koncentraci jsou u moře, u vodopádu, v borovicovém lese, v jeskyních a po bouřce, kdy nejčastěji cítíme vyčištěný vzduch.


Nyní v období inverze málo větráme, chybí nám sluníčko a vzduch je plný zplodin z komínů vytápěných objektů. Zakoupením čističky vzduchu Super plus si zlepšíte kvalitu ovzduší v interiéru a tak pomůžete svému zdraví.

Přehled aktualitdýcháme čistý vzduch

Výhody čističek SUPER PLUS


» absence výměnných filtrů

» nehlučnost

» nízká váha

» několik úrovní výkonu

» nejnižší spotřeba el. energie

    ve srovnání s konkurencí

» certifikáty SZÚ