Aktuálně


Jak znečištěný vzduch ovlivňuje naše zdraví
Posted on 24 Jan 2013 at 10:23
 

Výsledky výzkumu prokazují, že ve znečištěném ovzduší představují největší riziko pro lidské zdraví jemné prachové částice. Důsledkem je zvýšená nemocnost dýchacích cest dětí, zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění i ovlivnění úmrtnosti. Více se o tomto tématu můžete dočíst na serveru http://www.tribune.cz


Pro platby kartou nakupujte v našem E-shopu:
Čistička vzduchu e-shop, prodej čistička vzduchu


Zpráva o životním prostředí ČR, kterou schválila vláda 11. 1. 2012, konstatuje, že ovzduší znečištěné prachovými částicemi ohrožuje polovinu obyvatel ČR a že nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji (MSK). Znečištění ovzduší je obvykle vyjadřováno koncentracemi PM10 (prachovými částicemi < 10 μm) nebo PM2.5 (prachovými částicemi < 2,5 μm). Kvalita těchto prachových částic se mezi různými lokalitami liší podle zdrojů znečištění, které produkují různé množství organických látek, zejména karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (k PAU) a prokázaného lidského karcinogenu benzo[a]pyrenu (B[a]P). Tyto látky vznikají nedokonalým spalováním a jejich zdroji jsou doprava, lokální topeniště a průmyslové zdroje.


Riziko k PAU je tradičně spojováno se zvýšeným výskytem nádorů (na základě studií o jejich obsahu v dehtu cigaretového kouře a vzniku karcinomu plic). Spektrum onemocnění působených k PAU se v průběhu posledních 20 let významně rozšířilo, protože tyto látky ovlivňují výsledky těhotenství (zvyšují výskyt IUGR – nitroděložní růstové retardace), způsobují nízkou porodní hmotnost (< 2 500 g), dále způsobují funkční nedostatečnosti, které se projeví až ve středním věku např. zvýšeným výskytem kardiovaskulárních onemocnění, snížením plodnosti mužů (zvýšením fragmentace DNA ve zralých spermiích), u dětí výrazně zvyšují respirační nemocnost (bronchitidy) a negativně ovlivňují psychický vývoj dětí (snížení IQ). I u dospělých způsobují oxidační poškození (peroxidace lipidů), a tím zvyšují riziko kardiovaskularních onemocnění, diabetu, Alzheimerovy demence. Dle hodnocení WHO (2010) koncentrace B[a]P v ovzduší vyšší než 1 ng/m3 vyvolávají poškození DNA.
Vzhledem k dlouhodobé zátěži populace je oprávněně nezbytné předpokládat i mezigenerační přenos poškození genetického materiálu, a tím i další ovlivnění vývoje dětí.


Pořízení čističky vzduchu Super plus s ionizátorem do domácností ale i na pracoviště, by mělo být takovou samozřejmostí, jako pořízení pračky.


Čističky vzduchu Super Plus s ionizátorem mají tyto přednosti:

– ekologický přístroj
– nemají filtry (žádné další náklady)
– jsou malé a přenostné
– zachycují mikroskopické částice od 0,1 mikrometrů (prokázáno grafy našich studií)
– provozní náklady jsou minimální
– využijte doprodej za velmi dobré ceny!


Čističku vzduchu Super Plus s ionizátorem bych zvláště doporučila těhotným maminkám, jak domů, tak na pracoviště.


Pěkné prožití zimy přeje,
Tým Super Plus

Přehled aktualitdýcháme čistý vzduch

Výhody čističek SUPER PLUS


» absence výměnných filtrů

» nehlučnost

» nízká váha

» několik úrovní výkonu

» nejnižší spotřeba el. energie

    ve srovnání s konkurencí

» certifikáty SZÚ