Aktuálně


Jak na bakterie a plísně v našich bytech a domech
Posted on 3 Oct 2012 at 12:14
 

Vlhkost je nepřítel číslo jedna

Relativní vlhkost má na naše zdraví velký vliv - přesto je to veličina člověkem málo postižitelná. Subjektivně pociťujeme nedostatek čerstvého vzduchu různě, někdy dojde až na pocit únavy a bolesti hlavy. Chcete-li vlhkost ve svém obydlí změřit, kupte si standardní vlhkoměr. Optimální hodnota vlhkosti v obytných prostorách se pohybuje mezi 45 až 60 procent.


Vlhkost přesahující trvale 60 procent je již určitým rizikem. Kondenzace vlhkosti na zdech vytváří podmínky pro růst plísní. Ve srovnání s relativní vlhkostí 30-40 procent se při této relativní vlhkosti až dvojnásobně množí počet přežívajících mikroorganismů.


Polétavé spory plísní se dostanou do ovzduší a lidé je dýchají. Citliví jedinci pak mohou trpět klasickými projevy alergie, a to od lehčích, jako je rýma, oční potíže nebo podráždění kůže, až po těžší jako alergické záněty dutin a astmatická onemocnění. Málokdo si obtíže spojí s plísní v bytě či domě, protože ta nemusí být vůbec vidět. Zvýšená vlhkost podporuje i vznik alergie na prach a množení roztočů.


V koupelnách se doporučuje nucené intenzívní větrání i v případě, že je v koupelně okno. V současné době se plísně v bytech vyskytují nejčastěji v důsledku nevhodného užívání bytu (nedostatečné větrání a nedostatečné vytápění) po instalaci nových těsných oken. Nová těsná okna neumožňují výměnu vlhkého vzduchu z místnosti za méně vlhký venkovní vzduch škvírami a netěsnostmi kolem okenních rámů. Neodvětraná vodní pára z ovzduší kondenzuje a vsakuje se do zdí bytů.


Riziko výskytu plísní v bytech se zvyšuje:


– v místech, kde je snížená tepelněizolační schopnost části obvodové konstrukce (tepelný most). K tomu dochází v nezateplených nebo nevhodně zateplených objektech


– v bytech, ve kterých se suší prádlo či provádějí jiné činnosti spojené s odpařováním vody (pěstování květin, chování rybiček v akváriích atd.)


– v malých bytech, které užívá více osob


Plísně se rozmnožují rozrůstáním mycelia a sporami. Spory jsou rozmnožovací útvary plísní. Po dopadu spory na vlhké místo s živinami začne spora plísně klíčit, poté roste a vytváří reprodukční orgány. Z nich jsou do okolního prostředí uvolňovány zralé spory. Ty jsou velmi malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší jsou pro zdraví člověka nebezpečné, protože může dojít ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale.


Alergie ovlivňuje průběh řady infekčních onemocnění. Obecně lze říci, že alergici jsou k infekcím vnímavější a infekce u nich mohou mít těžší průběh. Plísně mohou poškozovat zdraví člověka i jinými způsoby. Při růstu produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky. Některé druhy plísní mohou způsobit i velmi závažná onemocnění, např. po vdechnutí spor patogenních druhů plísní mohou v tělních orgánech spory vyklíčit a růst, což se projeví orgánovými mykózami. Rozvoj těchto patogenních druhů může vyvolávat i na povrchu těla různá kožní onemocnění, záněty oční rohovky a další.


Jako prevence proti nadměrné vlhkosti pomůže kvalitní čistička vzduchu s ionizátorem. Taková preventivní investice je vždy levnější, než následná léčba. Pokud se u vás doma projevuje nadměrná vlhkost, věnujte se ji a hledejte příčinu!


Čistička vzduchu s ionizátorem je výborné řešení, které likviduje spory plísní, viry a bakterie. Přesto je ale nutné zjistit zdroj vlhkosti a zajistit dostatečné větrání všech obytných prostor. Větráním sice do bytu vpustíte prach z ulice, ale ten čistička vzduchu spolehlivě vyčistí.


Zdravé prostředí k bydlení přeje,
Tým Super Plus


www.cisticky-vzduchu-super-plus.cz

Přehled aktualitdýcháme čistý vzduch

Výhody čističek SUPER PLUS


» absence výměnných filtrů

» nehlučnost

» nízká váha

» několik úrovní výkonu

» nejnižší spotřeba el. energie

    ve srovnání s konkurencí

» certifikáty SZÚ