Aktuálně


Azbest je stále aktuálním strašákem českých domácností
Posted on 27 Dec 2011 at 12:00
 

Co je to azbest a čím nás může ohrozit?

Pod pojmem azbest rozumíme vláknité křemičité minerály v minulosti hojně využívané ve stavebnictví pro své výborné technické vlastnosti (nehořlavost, špatná tepelná a elektrická vodivost, mimořádná pevnost v tahu a relativní odolnost vůči některým chemickým vlivům). Jednotlivá okem rozeznatelná vlákna azbestu jsou svazkem mnoha drobných vlákének, která mohou být zvětráváním uvolňována do prostředí a mohou být vdechnuta. Čistička vzduchu SUPER PLUS uvolněná azbestová vlákna účinně zachytí na svém filtru, a tak znečištěný vzduch vyčistí.


Kde jej můžeme doma najít?

- azbestocementové desky a roury (obklady stěn v interiérech i exteriérech, vodovodní odpady, vzduchotechnické trubky ve větracích šachtách)
- izolační materiály (stříkaná izolace na ocelových konstrukčních prvcích, elektrická izolace v domácích spotřebičích, v elektrických akumulačních kamnech (izolační šňůry a ucpávky)
- azbestové omítky, barvy, tmely
- azbestové textilní a plstěné produkty (žáruvzdorné oblečení, obaly, zvuková izolace)
- střešní krytina (např. eternit)


Vzhledem k širokému využívání v minulosti, se azbest stále nachází v budovách, v izolacích, v těsnění atd. Riziko expozice vzniká hlavně při pracích, kdy dochází k narušování materiálu a může dojít k uvolnění vláken, např. při rekonstrukcích, demolicích či manipulaci s odpadem.


Dá se říci, že při jakékoli rekonstrukci, kterou v našich bytech a domcích provádíme, dostává se do ovzduší řada nebezpečných látek které bychom rozhodně neměli podcenit a čističkou vzduchu tyto škodlivé látky zachycovat a vzduch v interiéru tak účinně čistit. Čistička vzduchu se tak stává velkým pomocníkem, která Vám výrazně vzduch který dýcháte pročistí ať je to po malování nebo po větších stavebních úpravách např. v paneláku po rekonstrukci koupelny.


Zdravotní riziko

Azbest je podle IARC (Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny) prokázaný lidský karcinogen (IARC ho řadí do skupiny 1). Může způsobit vznik zhoubného nádoru pohrudnice a pobřišnice a karcinom plic. Nelze určit žádnou bezpečnou úroveň expozice. Karcinom plic navíc zřetelně souvisí nejen s vdechnutými azbestovými vlákny, ale také s ionizujícím zářením a kouřením.


Při stejné expozici azbestových vláken jsou kuřáci ohroženi karcinomem plic více než nekuřáci (souvislost s obranyschopností organismu – viz níže). V pracovním prostředí, zatíženém zvýšenou emisi azbestových vláken, může navíc docházet k vývinu azbestózy, tj. pomalu se vyvíjející fibrózy plic, při které se funkční plicní epitel mění na fibrózní (funkční plicní buňky se mění na nefunkční pojivovou tkáň).

I přes probíhající diskusi o zdravotních účincích různých typů azbestových vláken jsou všechny formy azbestu klasifikovány jako látky způsobující rakovinu s prodlouženou latentní dobou mezi 10 a 40 lety, které mohou uběhnout mezi vystavením a propuknutím nemoci.


Zdroj: Ekoporadna.cz

Přehled aktualitdýcháme čistý vzduch

Výhody čističek SUPER PLUS


» absence výměnných filtrů

» nehlučnost

» nízká váha

» několik úrovní výkonu

» nejnižší spotřeba el. energie

    ve srovnání s konkurencí

» certifikáty SZÚ