Aktuálně


Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví?
Posted on 14 Nov 2011 at 10:11
 

Vzhledem k tomu že lidé tráví více času v uzavřených prostotách, nabývá sledování vnitřní kvality vzduchu stále většího významu. Statistická sledování ukazují, že to je někdy až 90% času, který člověk stráví v uzavřených prostorách. Proto má kvalita vnitřního vzduchu velký vliv na pohodu a zdraví člověka.


Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví?

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který významně ovlivňuje lidské zdraví. V ovzduší se vyskytuje více škodlivých látek najednou, důležitý je i aktuální zdravotní stav člověka, jeho věk a životní styl. Za tzv. citlivé skupiny obyvatel jsou považovány děti, těhotné ženy, starší lidé, astmatici, alergici a lidé s onemocněním dýchací a cévní soustavy. Většímu vlivu znečištěného ovzduší se vystavují i lidé s problematickým životním stylem (kuřáci, lidé se špatnými stravovacími návyky či lidé vystavení silnému stresu).


Znečištěný vzduch ohrožuje nenarozené děti

U těhotných žen mohou zplodiny a špatný vzduch velkoměsta způsobit předčasný porod.

Pobyt ve městech zamořených auty a špinavým vzduchem, škodí v mnoha ohledech. Škodlivé látky ve vzduchu ohrožují plodnost mužů. Škodí také mozku. Jak ukázaly experimenty vědců z Ohijské univerzity na myších, vdechování znečišťujících látek vede ke snížení duševních výkonů. Při dlouhodobé expozici těmto látkám se zhoršuje paměť a schopnost učení, naopak narůstá riziko depresí.
Vědci také zaznamenali prokazatelně nižší IQ u dětí, které žijí ve znečištěných oblastech ve srovnání s těmi, které nejsou jedovatým a nebezpečným látkám tolik vystaveny.
K výzkumu nebezpečí, které je spojeno s vdechováním mikroskopických prachových částic a na nich navázaných polycyklických aromatických uhlovodíků, přispěli před časem i čeští vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Zjistili, že dopravní policisté, kteří vykonávají službu na frekventovaných křižovatkách, mají zhoršenou kvalitu spermií ve srovnání s jejich kolegy v kanceláři.


Škodlivý efekt života ve městech přetížených dopravou a ve znečištěných oblastech na činnost srdce a plic a nemocnost celkově už nikdo nezpochybňuje.
Nový výzkum amerických vědců Kalifornské univerzity nyní prozrazuje ještě další neblahý účinek: dýchají-li ho těhotné ženy, podstatně se tím zvyšuje riziko předčasného porodu dítěte - a to až o třetinu.


Vědci sledovali zdravotní stav, porodní váhu a termín porodu u 100 000 dětí narozených po roce 2004 a zároveň také údaje o kvalitě vzduchu z monitorovacích stanic v okolí bydliště. Posuzovali vliv znečišťujících látek ze spalovacích motorů, přízemního ozonu, benzenu a dalších chemických látek. Jak nyní publikovali v časopise Environmental Health, předčasný porod se vyskytoval častěji zejména u těhotných žen, které byly vystaveny polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, a to o celých 30 procent, benzen toto riziko zvyšuje o desetinu, a přítomnost dusičnanu amonného (používá se v zemědělství a pyrotechnice) o 21 procent.


AUTOR: Eva Bobůrková
spolupracovnice redakce Ekonom.

Přehled aktualitdýcháme čistý vzduch

Výhody čističek SUPER PLUS


» absence výměnných filtrů

» nehlučnost

» nízká váha

» několik úrovní výkonu

» nejnižší spotřeba el. energie

    ve srovnání s konkurencí

» certifikáty SZÚ